O nasNasze wartościDetoksykacjaPomiary - określenie mapy toksynDiagnostyka EAV 1. Express Scan2. Salvia3. Metoda Volla4. Vega Test5.Kwantowy analizator składu organizmu6. Diagnostyka Analizatorem Kwantowym 3D i 8D7. Regeneracja (Blaster, Sweper,Stymulator Homeostazy)8. Assistant BRT9. F-SCAN10. F-SCAN WideGaleriaKontaktPolityka prywatnościPrekursorzy terapii częstotliwościowychEncyklopedia PasożytówEncyklopedia bakteriiEncyklopedia wirusówEncyklopedia grzybówBadanie żywej kropli krwiMedycyna chińskaMedycyna indyjskaCzy wiesz, że...Trzy filary pomocy naszemu zdrowiuWykładyWitaminy i minerałyPrezentacjePreparaty JoalisCennik i promocjeCzęstotliowości patogenówZapper Lampa plazmowaSchemat przykładowego testuKomora HiperbarycznaBEMER F
|   powrót   |

Fabry Disease: 0.07, 0.22, 0.73, 2.50, 5.25, 50.00, 275.36, 536.42, 655.20, 755.49 Facial Hemiatrophy: 0.10, 0.50, 0.70, 0.97, 5.83, 17.50, 87.50, 157.50, 596.50, 857.77 Facial Myokymia: (see Facial Nerve Diseases) Facial Nerve Diseases: 0.08, 0.32, 0.610, 2.27, 44.25, 115.71, 255.48, 485.00, 697.50, 856.72 Facial Neuralgia: 0.60, 0.87, 2.25, 5.17, 55.83, 115.71, 255.48, 485.00, 697.50, 856.72 Facial Neuropathy: (see Facial Nerve Diseases) Facial Neuropathy, Inflammatory, Acute: (see Bell Palsy) Facial Pain Syndromes: (see Facial Neuralgia) Facial Palsy: (see Facial Paralysis) Facial Paralysis: 0.08, 0.32, 0.610, 2.27, 44.25, 115.71, 255.48, 485.00, 697.50, 856.72 Facial Paralysis, Idiopathic: (see Bell Palsy) Facial Recognition Agnosia: (see Prosopagnosia) Factor IX Deficiency: (see Hemophilia B: (Factor IX Deficiency, Christmas Disease)) Factor V Deficiency: 0.04, 0.32, 0.62, 0.97, 5.00, 22.50, 60.00, 90.00, 325.36, 863.65, Factor V Leiden: (see Blood Coagulation Disorders) Factor VII Deficiency: 0.08, 0.22, 0.73, 2.50, 5.71, 50.00, 322.53, 415.70, 566.41, 707.26, Factor VIII Deficiency: (see Hemophilia A: (Factor VIII Deficiency)) Factor X Deficiency: 0.01, 0.24, 0.65, 5.48, 67.25, 177.20, 252.50, 562.50, 793.50, 814.50 Factor XI Deficiency: 0.10, 0.26, 0.68, 7.50, 11.09, 45.00, 325.43, 515.70, 682.45, 755.49 Factor XII Deficiency: 0.05, 0.12, 0.60, 0.87, 2.25, 45.00, 325.43, 515.70, 682.45, 755.49 Familial Benign Chronic Pemphigus: (see Pemphigus, Benign Familial) Familial Juvenile Parkinsonism: (see Parkinsonian Disorders) Familial Mediterranean Fever: 0.16, 0.57, 0.95, 5.25, 37.25, 132.50, 237.50, 522.53, 675.43, 819.34, Familial Motor Neuron Disease: (see Motor Neuron Disease) Familial Tremor: (see Essential Tremor) Fanconi Anemia: 0.05, 0.41, 1.29, 5.43, 7.25, 125.44, 467.50, 605.91, 702.50, 815.43, Fasciculation: 0.10, 0.26, 0.68, 9.70, 13.52, 45.00, 352.93, 496.01, 682.45, 755.49, Fasciitis: 0.05, 0.12, 0.60, 3.87, 72.25, 125.43, 387.50, 525.91, 712.50, 825.44, Fasciitis, Necrotizing: 0.16, 0.57, 0.95, 3.87, 72.25, 125.43, 387.50, 525.91, 712.50, 825.44 Fascioliasis: 0.05, 0.41, 1.00, 5.75, 7.25, 15.91, 173.30, 435.44, 792.50, 915.70, Fatal Familial Insomnia: (see Insomnia, Fatal Familial) Fatigue: 0.04, 0.25, 0.95, 7.50, 12.85, 29.03, 157.50, 381.02, 595.42, 875.00, Fatigue Syndrome, Chronic: 0.05, 0.23, 0.95, 12.33, 22.50, 45.91, 72.50, 92.50, 347.51, 821.00, Fatty Acid Oxidation Disorders: 0.02, 0.52, 0.73, 2.25, 5.43, 45.44, 269.71, 534.25, 682.45, 751.87, Fatty Liver: 0.04, 0.49, 0.78, 7.50, 8.00, 15.43, 62.50, 325.00, 515.70, 655.20 Fatty Tumor: (see Lipoma) Favism: (see Glucosephosphate Dehydrogenase Deficiency) Fazio-Londe Syndrome: (see Bulbar Palsy, Progressive) Fecal Incontinence: 0.13, 0.35, 0.85, 5.75, 17.50, 42.50, 221.02, 425.43, 771.00, 815.91 Felty Syndrome: (see Arthritis, Rheumatoid) Feminization: Fever: 0.12, 0.23, 0.83, 5.50, 13.93, 12.71, 92.50, 376.29, 519.34, 652.43 Fever Blister: (see Herpes Labialis) Fibrinogen Deficiency: (see Afibrinogenemia: (Factor I Deficiency, Fibrinogen Deficiency)) Fibrocystic Breast Disease: 0.04, 0.25, 0.97, 9.00, 73.89, 123.20, 257.51, 302.58, 592.49, 875.43 Fibrocystic Mastopathy: (see Fibrocystic Breast Disease) Fibrodysplasia Ossificans Progressiva: (see Myositis Ossificans) Fibroid: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor)) Fibroid Tumor: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor)) Fibroid Uterus: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor)) Fibroids, Uterine: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor)) Fibroma, Shope: (see TUMOR VIRUS INFECTIONS) Fibroma, Uterine: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor)) Fibromatosis, Aggressive: 0.05, 0.23, 0.95, 13.39, 121.59, 285.43, 315.91, 472.50, 612.50, 930.00 Fibromatosis, Juvenile Hyaline: 0.05, 0.23, 0.95, 10.53, 32.51, 62.48, 145.44, 372.50, 522.50, 792.30 Fibromuscular Dysplasia: 0.02, 0.52, 0.75, 2.75, 5.25, 47.50, 275.00, 424.37, 560.00, 815.96 Fibromyalgia: 0.04, 0.49, 0.78, 7.50, 118.00, 215.43, 362.51, 422.06, 608.41, 751.20 Fibromyoma: (see Leiomyoma: (Fibroid Tumor)) Fibrosis: 0.08, 0.55, 0.57, 7.50, 8.00, 12.69, 140.00, 363.02, 492.53, 912.48, Fibrosis, Liver: (see Liver Cirrhosis) Fibrositis: (see Fibromyalgia) Fibrous Dysplasia of Bone: 0.13, 0.57, 0.78, 0.90, 2.25, 144.90, 323.72, 602.53, 918.28 Fibrous Dysplasia, Polyostotic: 0.20, 0.46, 0.60, 2.25, 12.85, 144.90, 323.72, 602.53, 918.28 Fifth Disease: (see Erythema Infectiosum) Filariasis: 0.19, 0.18, 0.73, 7.50, 68.00, 115.44, 322.50, 545.43, 612.37, 779.93, Filarioidea Infections: (see Filariasis) Finger Agnosia: (see Agnosia) Fisher Syndrome: (see Miller Fisher Syndrome) Fissure in Ano: (see Anus Diseases) Fistula: 0.13, 0.25, 0.62, 5.75, 17.25, 37.30, 129.56, 345.43, 415.70, 682.02 Floaters: 0.13, 0.35, 0.85, 5.43, 17.50, 42.50, 236.42, 478.50, 527.00, 667.00 Floppy Mitral Valve: (see Mitral Valve Prolapse) Follicle Stimulating Hormoe, Inappropriate Secretion: (see Hyperpituitarism) Food Poisoning: 0.12, 0.23, 0.83, 5.50, 12.71, 83.93, 192.50, 475.44, 624.37, 882.45 Foot and Mouth Disease: (see Cattle Diseases) Foot and Mouth Disease: (see Swine Disease Forestier-Certonciny Syndrome: (see Polymyalgia Rheumatica) Foster-Kennedy Syndrome: (see OPTIC NERVE DISEASES) Fournier Disease: (see Fournier Gangrene) Fournier Gangrene: 0.08, 0.55, 0.57, 7.50, 18.00, 121.09, 242.90, 360.00, 596.50, 975.43 Fournier's Gangrene: (see Fournier Gangrene) Fowl Plague: (see Influenza in Birds) Fractures, Bone: 0.13, 0.57, 0.78, 0.93, 32.50, 217.50, 552.71, 743.01, 815.91, 913.52 Fragile X Syndrome: 0.23, 0.62, 0.95, 7.50, 5.50, 33.98, 145.43, 295.30, 375.43, 522.53 Fragilitas Ossium: (see Osteogenesis Imperfecta) Frambesia: (see Yaws) FRAXA Syndrome: (see Fragile X Syndrome: (Martin-Bell syndrome)) FRAXE Syndrome: (see Fragile X Syndrome: (Martin-Bell syndrome)) Freckle, Melanotic: (see Hutchinson's Melanotic Freckle) Freckles: (see Melanosis) Freeman-Sheldon Syndrome: 0.19, 0.52, 0.68, 0.80, 2.50, 5.17, 15.00, 42.50, 92.50, 325.43, Freiberg's Disease: 0.17, 0.52, 0.73, 0.95, 2.25, 17.50, 35.91, 72.50, 90.00, 275.37, Friedreich Ataxia: 0.16, 0.49, 0.73, 0.95, 5.26, 7.25, 12.71, 92.50, 275.00, 425.43, Friedreich Disease: (see Friedreich Ataxia) Frigidity: (see Sexual Dysfunctions, Psychological) Frontal Encephalocele: (see Encephalocele) Frontal Region Trauma: (see Craniocerebral Trauma) Frontotemporal Lobar Degeneration: (see Dementia) Fucosidase Deficiency Disease: (see Fucosidosis) Fucosidosis: 0.05, 0.24, 0.68, 0.95, 2.50, 7.50, 32.50, 96.50, 275.47, 522.53 Fugue: (see DISSOCIATIVE DISORDERS) Fumarylacetoacetase Deficiency Disease: (see Tyrosinemias) Fungus Diseases: (see MYCOSES) Funnel Chest: 0.13, 0.23, 0.73, 0.80, 5.25, 7.25, 35.37, 95.91, 215.50, 510.00 Furunculosis: 0.20, 0.46, 0.60, 2.25, 12.85, 27.50, 42.50, 96.50, 236.42, 455.21 Fusobacterium Infections: 0.19, 0.18, 0.75, 9.00, 11.09, 22.50, 47.50, 115.70,


Licznik: 992211

 

kom. 602 249 976
kom. 536 444 447
ul. Jana Pawła II 40 lok 2
05-077 Warszawa - Wesoła
yard40@wp.pl
www.vollmedica.eu
Przyłącz się do nas